Numeroloģijas kalkulators – Skaiti Pats

UZ SĀKUMA LAPU

Numeroloģijas kalkulators – aprēķināšana.

Rīks, lai ikviens var saskaitīt gan ciparus gan burtus.

Vārda un uzvārda aprēķināšanas lauks ir tas, kurā iespējams saskaitīt jebkurus burtus un ciparus, kā arī to kombinācijas. Var izvēlēties attiecīgas valodas pēc nepieciešamības. Parasti izmanto aprēķinot adreses, pilsētas, valstis, telefona numurus, mašīnu numurus, dažādus vārdus un datumus.

Izvēlies alfabētu:
Ievadi vārdu/us ar visām garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, burtu/us, skaitli/ļus:

Skaitītāju izmanto, lai aprēķinātu cilvēka vārdus un uzvārdus. Kopsumma parāda saucamo Liktens skaitli, jeb skaitli, pēc kura redzams, kā cilvēkam veidojas dzīve, kā tas ietekmē vai neietekmē cilvēka dzimšanas datus. Atsevišķi cipars parāda tēmu, bet svarīgākais to kombinēt ar dzimšanas datiem.

Numeroloģijas portrets, jeb Pitagora matrica, ko dēvē arī par iekšējo matricu.

Dzimšanas datu aprēķināšana:
Interesējošais gads:

! Ievadītie dati nekur netiek uzkrāti vai saglabāti. Tos jūs redzat tikai paši tajā brīdī, kad tos ievadiet. Ja nu vienīgi, jūsu datorā nav uzlikta opcija, ka vienreiz rakstītos datus saglabā un uzrāda, rakstot otrreiz. To redziet tikai Jūs un citi Jūsu datora lietotāji.

Atsauksmes un ierosinājumus gaidīsim uz simboli@simboli.lv

Numeroloģijas kalkulators

Numeroloģijas kalkulators – galvenie aprēķini.

Dzīves ceļš– ievadam ailē pilnus dzimšanas datus, datums mēnesis un gads. Piem. ja cilvēks dzimis 13. jūlijā 1964. gadā, tad ailē rakstām: 13.07.1964 (punktus skaitītājs neņem vērā) p.s. Ievadot tikai ciparus, alfabēta izvēlei nav nozīmes!

Liktens skaitlis– cilvēka pilnais vārds un uzvārds parāda viņa likteni un iespējas, kā arī to, kā var sasniegt savu Dzīves ceļu. Tas ir sava veida instruments un iespējas dzīvē. Aprēķināt varam ierakstot ailē pilnu vārdu un uzvārdu pēc valsts alfabēta.

Individuālais gads – dzimšanas datums + dzimšanas mēnesis + interesējošais gads.

Saprāta skaitli– parāda cilvēka individuālās domāšanas īpatnības. To aprēķina, cilvēka vārda skaitļiem piesummējot dzimšanas datumu, skaitot kopā līdz vienam ciparam.

Dvēseles skaitlis – vārda un uzvārda patskaņu summa.

Personības skaitlis – vārda un uzvārda līdzskaņu summa.

Spēka skaitlis – dzīves ceļa skaitlis + liktens skaitlis (pilns vārda un uzvārds kopā ar pilniem dzimšanas datiem)

Apdzīvotas vietas– valstis un pilsētu nosaukumu aprēķins. Raksta interesējošo un skatās atbilstoši saviem piemērotajiem cipariem.

Adreses– pilna adrese, kā raksta. Ar vārdu iela vai bez vārda iela. Raksta interesējošo un skatās atbilstoši saviem piemērotajiem cipariem. Izvēlās, kas piemērots.

Telefona numuri– aprēķina ievadot telefona numura ciparus, bez valsts noteiktā koda. Skatās gan atsevišķi ciparus, kas dominē, gan tā kopsummu. Izvēlas atbilstoši saviem cipariem.

Automašīnas numurs– aprēķina ievadot kopā burtus un ciparus. Der tikai latīņu alfabētu. Izvēlas atbilstoši saviem cipariem.

Papildus datu skaidrojumi atrodami mājas lapā un sociālajos tīklos. Ja ir vēlme saņemt sev visu minēto datu aprēķinu, tad var pieteikties e-konsultācijai. Minēto datu individuālais aprēķins ar konkrēto skaitļu skaidrojumu apraksta cena 25 eiro (šī cena spēkā līdz 01.09.2022)

Papildus jautājumos e-konsultācijas: https://www.simboli.lv/piedavajumi/

Numeroloģijas kalkulators

Numeroloģija – ārējā matrica.

Dažādu autoru metodēs, tiek izcelta arī otra matrica, ko sauc par Ārējo matricu. Tā tiek veidota no vārda un uzvārda. To maiņas gadījumā, mainās arī matrica.

Teorētiski skaitās, ka tā parāda, vai cilvēkam izdodas līdzsvarot dzimšanas datu radīto matricu, jeb, ja trūkst kāds cipars, tad, ja tas ir ārējā matricā, tad tas savā ziņā kompensē to, kas ir iekšējā matricā. Praksē tas nav sevi attaisnojis, tomēr, numerologiem tas būtu jāzina, jāpēta un jāanalizē. Ja kādā no skaitļiem veidojas divciparu skaitlis, tad tos reducē, līdz sanāk katrā pozīcijā viencipara skaitlis

Ārējo matricu veido tā pat no 9 kvadrātiem un tajā izmanto iegūtos ciparus no 11 aprēķiniem. Respektīvi, vienmēr tajā būtu jābūt 11 cipariem.

 1. Tikai vārda patskaņu summa;
 2. Tikai uzvārda patskaņu summa;
 3. Tikai vārda līdzskaņu summa;
 4. Tikai uzvārda līdzskaņu summa;
 5. Tikai vārda patskaņu un līdzskaņu kopsumma;
 6. Tikai uzvārda patskaņu un līdzskaņu kopsumma;
 7. Dzīves Ceļa Skaitlis jeb dzimšanas datu kopsumma;
 8. Likteņa Skaitlis jeb vārda un uzvārda kopsumma;
 9. Dvēseles Skaitlis jeb vārda un uzvārda patskaņu kopsumma;
 10. Personības Skaitlis jeb vārda un uzvārda līdzskaņu kopsumma;
 11. Spēka Skaitlis jeb Dzīves ceļa skaitlis + Liktens skaitlis.