Dzīves ceļš un vārds, uzvārds

UZ SĀKUMA LAPU

Dzīves ceļš

Numeroloģija ir zinātne, kas visu iespējamo izskaitļo un, izmantojot ciparus kā simboliku, nosaka dažādas cilvēka dzīvē svarīgas tēmas. Katram cilvēkam ir svarīgi dati, kas iespaido viņa dzīvi.

Vieni no tiem ir dzimšanas dati – tie parāda, kādas cilvēkam ir rakstura īpašības, kāds ir viņa dzīves uzdevums u.t.t. Otri nozīmīgi dati ir vārds un uzvārds.

Dzīves Ceļa skaitlisnumeroloģijā nozīmē to uzdevumu jeb misiju, ar kuru cilvēks tiek nosūtīts uz Zemi. Ja cilvēka attieksme pret dzīvi un šiem uzdevumiem ir pozitīva un optimistiska, tad viņš sekmīgi sasniegs savus mērķus. Ja dzīvo pesimistiski, var rasties sarežģījumi. Svarīgi, lai ir piemērots vārds un uzvārds, tad iet uz savu paredzēto Dzīves ceļu būs daudz vienkāršāk. Tas ir kā iegūt piemērotu instrumentu, lai sasniegtu mērķi.

Dzīves ceļš ir viens no mērķiem un vērtībām, kas cilvēkam ir svarīgs dzīvē un viņa rakstura iezīmēm. Skatoties šo ciparu savstarpējo mijiedarbību, mēs varam redzēt arī saderību.

! Pilnīgai izpētei un lēmumu pieņemšanai saistībā ar attiecībām ieteikums tomēr skatīties individuālās saderības jeb pilnus skaitļu kodus, kas svarīgi cilvēka dzīvē.

Kā piemēru paņemsim dzimšanas datumu 24. augusts 1980. gadā.

Saskaitīsim dzimšanas dienas, mēneša un gada ciparus:

2+4+0+5+1+9+8+0=32, 3+2=5. (Skaita kopā līdz vienam ciparam).

Šis arī ir dotā cilvēka Dzīves Ceļa skaitlis.

Vai izmanto automātisko skaitītāju“Skaiti pats”

Dzimšanas datu summa, jeb dzīves ceļš:

Dzīves ceļš 1. Piem. 04.09.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 1

Cilvēki, kam svarīga ir aktivitāte, daudz inovāciju un jaunatklājumu. Svarīgākais ir kaut ko uzsākt. Kaut tikai ar ideju. Grūtāk, ja jānoved lietas līdz galam. Lai kaut ko realizētu, jāmeklē atbalsts, kas ļautu lietas novest līdz galam.

Dzīves ceļš 2. Piem. 05.09.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 2

Cilvēki, kam svarīgs miers, atbalsts un komunikācija. Viņi spēj uzklausīt un arī dot padomus. Ja vajag panākt līdzsvaru, viņi to pratīs. Svarīgi ir sajust partnera atbalstu un atbilstošu pretreakciju. Nemīl, ka kāds viņus komandē, bet vislabāk, ja aprunājas, vienojas un dara kopā.

Dzīves ceļš 3. Piem. 06.09.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 3

Interesanti un draudzīgi cilvēki, kuri piesaista ar savu šarmu un optimismu. Izjūt gandarījumu, ja tiek ievēroti. Tieši vai netieši var būt neformāli līderi un meklēt sev apkārt cilvēkus, kuri iedvesmo un no kuriem iedvesmoties pašiem. Oriģināla domāšana, idejas un radoša pieeja.

Dzīves ceļš 4. Piem. 16.09.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 4

Vieni no prātīgākajiem un praktiskākiem cilvēkiem. Visu izvērtē, pārdomā un strukturē. Liela nozīme ir drošībai un kvalitātei. Ja ko darīs, tad nopietni pieies katrai detaļai. Svarīgi, lai veicot kādas darbības ir skaidri saskatāmi procesi un rezultāti.

Dzīves ceļš 5. Piem. 26.09.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 5

Radošu domu un ideju apvīta persona, kam vienmēr būs savs viedoklis. Tas var būt dažādu lielumu, bet būs. Lai cik kluss, bet tomēr ar savu odziņu. Ja atrod vietu, kur būt uzmanības centrā, tad parādīs sevi no visspilgtākās puses. Lielu nozīmi piešķir piedzīvojumiem, brīvībai un riskam.

Dzīves ceļš 6. Piem., 26.10.1986 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 6

Viens prātīgs un pārdomāts vārds izsaka visu. Labāk drošas un pārbaudītas vērtības, jo uz tām var balstīties, un šādam cilvēkam uzticēšanās ir ārkārtīgi svarīga. Ja jūtas droši, var realizēties no visas sirds un dvēseles. Noteikti būs viens no lojālākajiem draugiem, paziņām vai darbiniekiem. Ja viņu novērtēsiet, viņš jūs atbalstīs par visiem simts procentiem.

Dzīves ceļš 7. Piem., 26.10.1987 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 7

Intelektuālā tipa cilvēks, kam svarīga ir dzīves jēgas atrašana. Augstu tiek novērtētas zinātnes, sevis izzināšana, mākslinieciskā gaume un ezoteriskās tēmas. Jāatrod kāda nozare, kurā sevi var patiesi atklāt un realizēt, pretēji, esot pat barā, jutīsies vientuļi. Sadzīvisku problēmu risināšana nav viņiem paredzēta, tāpēc jācenšas mācīties, pilnveidoties un ieklausīties sevī.

Dzīves ceļš 8. Piem., 27.10.1988 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 8

Cilvēki, kas neatkarību uzskata kā vienu no galvenajām dzīves sastāvdaļām. Piemīt liela gudrība un spēcīgs raksturs. Šie cilvēki var gūt lielus panākumus biznesā, īpaši tad, ja biznesa lēmumu pieņemšanu netraucēs emocionāla rakstura domstarpības. Nemīl daudz mētāties liekiem vārdiem, ja ko saka, tad, lai viss ir skaidrs un patiess.

Dzīves ceļš 9. Piem., 28.10.1989 (skaita kopā līdz vienam ciparam) – 9

Savā ziņā šie cilvēki ir kā dzīves skolotāji, kuri iemācās to, kas var noderēt citiem kā ceļa rādītājs. Informācija atnāk viegli, tā dod iemaņas ne tikai garīgajā, bet arī praktiskajā jomā. Nevajag tiekties vienīgi pēc stabilitātes un viegluma, jāmācās to visu darīt ar prātu. Dzīves plašums un iespējas atkarīgas no domāšanas veida.

Vārds un uzvārds – Liktens skaitlis

Numeroloģijā vārda un uzvārda aprēķināšanu dēvē par Liktens skaitļa aprēķināšanu. Liktens skaitlis savā veidā parāda, kādas situācijas mums dzīve piedāvā, lai varētu sevi realizēt. Tas ir kā sava veida instruments, ar kuru mēs varam iet pa savu dzīves ceļu. Ja tas ir atbilstošs, dzīve piedāvā vieglākas situācijas un atbilstošākus uzdevumus. Ja mainām vārdu vai uzvārdu, mēs savā veidā mainām arī likteni. Un šajā gadījumā var būt, ka mainām uz neitrālu, pozitīvāku vai diemžēl uz negatīvāku variantu, kad dzīvē pēkšņi sāk parādīties nepatīkamas situācijas un šķēršļi. Skatoties pēc cipariem, var redzēt, kā cilvēks mainās arī enerģētiski. Citreiz ļoti, citreiz praktiski nemaz.

Izvēloties uzvārdu, var būt dažādi varianti, kurus pirms tam iespējams aprēķināt. Citreiz labāk paturēt savu iepriekšējo uzvārdu, citreiz labāk mainīt uz vīra un citreiz likt abus kopā. Skatoties no ezotēriskā viedokļa, uzvārds parāda dzimtas īpašības. Ja dzimtā ir negatīvas tendences, tad nākamajās paaudzēs tās var arī pārmantot. Ja zina, ka dzimtā ir bijuši grūti likteņi, tad labāk ir uzvārdu mainīt, līdz ar to sev par labu mainot arī savu likteni. Esmu no tiem, kas uzskata – ja cilvēks nezin, ka dzīvē var ko mainīt, viņam tas nav arī jādara, bet, ja līdz cilvēkam atnāk informācija, ka var būt arī savādāk, tad noteikti vajadzētu tajā ieklausīties.

Varētu ieteikt pirms uzvārda maiņas tomēr painteresēties, kādas tam varētu būt sekas. Ir bijuši daudzi gadījumi, kad cilvēki sāk interesēties jau pēc tam, kad ir savu uzvārdu mainījuši un sapratuši, ka dzīve palikusi sarežģītāka. Mainīt atpakaļ ir daudz grūtāk, nekā pirms tam saprātīgi izanalizēt visas iespējas un tad tikai pieņemt lēmumu. Tas, ka tendences iespējams aprēķināt jau pirms lēmuma pieņemšanas, dod cilvēkam izvēles iespējas. Ja cilvēks saprot, ko īsti vēlas dzīvē panākt, kā viss var mainīties uz vienu vai otru pusi, tad lēmumu var pieņemt daudz racionālāk. Interesanti ir tie gadījumi, kad uzvārds ir mainīts daudzas reizes – tad cilvēks vislabāk redz, kā katru reizi viss mainās.

Pie laulībām, dažreiz izveidojas situācija, kad vīrs savu uzvārdu uzspiež, un tas sievietei var būt arī smags variants. Ja sieviete zina, ko tas var ietekmēt, viņa var ar vīru aprunāties, tad abi kopā nolemt, ko un kā darīt. Diemžēl vīrieši šīm tēmām tic mazāk, lai gan pēdējā laikā ticīgo paliek vairāk, jo paši pārliecinājušies par rezultātu. Ir bijuši varianti, kad savam uzvārdam liek klāt vīra uzvārdu. Gadās arī tā, ka situācijas nav labas abiem – tad jārod iespēja mainīt pret kādu no senču uzvārdiem, un abiem jāsāk jauna dzīve ar citām iespējām. Bieži vien mums ir negatīvas kombinācijas jau no dzimšanas, mēs pie tām pierodam un nemaz nezinām, ka var būt arī savādāk.

Ja uzvārds ir pieņemts labvēlīgs, jau samērā ātrā laikā var redzēt izmaiņas cilvēka dzīvē. Sevišķi, ja tie ir krasi atšķirīgi varianti. Ja ir līdzīgi un draudzīgi, šo niansi tik ātri saskatīt nevar. Pēc uzvārda mainīšanas cilvēkam pēkšņi parādās piedāvājumi no malas, rodas dažādas iespējas, nejaušības (kas nemaz nav nejaušības). Dzīves kvalitāti ir iespējams uzlabot.

Likteni ietekmē gan vārda, gan uzvārda maiņa. Bieži pasē ir ierakstīts viens vārds, bet sauc citā. Arī tas iespaido, bet ne vienmēr uz labo pusi – ja nav cilvēkam nav skaidrības pašam ar savu vārdu, tad nekādas skaidrības nevar būt arī dzīvē. Tāpat neskaidrības dzīvē var būt arī tiem, kuriem pasē 2 vārdi (vienu brīdi bija modes kliedziens likt 2 vārdus), bet sauc viņus tikai vienā vārdā. Vieglāk ir tad, ja pašam cilvēkam ir skaidrība gan ar dzimšanas datiem (mēdz būt neskaidrības arī ar tiem), gan ar vārdu un uzvārdu. Šīm savstarpēji svarīgajām lietām ir jāatbilst un jāharmonē arī saiknēs (pareizajos ciparos). Tieši šādiem cilvēkiem dzīvē vairāk paveras lielākas iespējas (sev atvēlētā tēmā, jo ne visiem ir paredzētas vienādas dzīves).

Kristīto vārdu ir vērts rēķināt un likt tādu, kas dod arī aizsardzību. Tas nav vārds, ko raksta pasē vai izpauž sabiedrībai. To ieraksta tikai atbilstošajos kristību dokumentos. Likteni tas nemaina, bet var dot tikai un vienīgi bonusus.

Vārds un uzvārds ir svarīgs arī no tā viedokļa, kādā valstī dzīvo un kāda ir valstiskā piederība. Ja mainām pasi, valstisko piederību, arī tad mainām savu likteni, nemainot nemaz vārdu vai uzvārdu. Arī par to ir vērts savlaicīgi pārliecināties, lai nesabojātu sev likteni. Tomēr jāatceras, ka šīs vibrācijas var pilnīgi mainīties ar laiku, nevis vienas dienas laikā.

Vārda un uzvārda summas:

Summa 1.Piem. Jānis Zvērs – 1

Apkārt notikumi var būt kā idejas un iespējas. Viss atkarīgs no paša cilvēka, kā tās realizē. Izteiktāk ir viss, kas vienam, nevis ar kādu kopā. Interesantais un aktīvais aizrauj, sadarbība rada grūtības. Galvenais jāizmanto dotais, lai pats var visu novest vēlāk līdz galam.

Summa 2.Piem. Jānis Baumanis – 2

Sadarbības un sajūtu kombinācija. Viss ir izrunājams un risināms. Viena no panākumu atslēgām ir diplomātija. Cilvēks dzīvē mācās sadarboties, kontaktēties un visu risināt taktiskā veidā. Jebkura nepārdomāta, asa un negaidīta reaģēšana uz notiekošo beigsies ar konfliktu.

Summa 3. Piem. Jānis Zālītis – 3

Šī kombinācija paver cilvēkam vairāk iespēju piedzīvot kaut ko interesantu un netipisku. Lielākā māka ir ņemt pretim to, ko dzīve dod, prast to baudīt un priecāties arī par niekiem. Cilvēks vairāk tiek virzīts tur, kur ir dzīvotprieks, rada pats sev ballītes un prot iepriecināt arī citus– gan kaut ko labu pasakot, gan izdarot, gan pārsteidzot.

Summa 4. Piem. Jānis Jūra – 4

Cilvēkam jābūt īstam plānotājam, organizētājam un jācenšas visu darīt pēc iespējas precīzāk un praktiskāk. Nav vēlama pārgalvīga rīcība, jo tad var neizdoties. Ja cilvēks māk savā dzīvē visu sakārtot un visam sekot līdzi, veidot visu pārdomāti, tad dzīves praktiskā puse būs izdevusies, bet, tiklīdz vēlmes ir vairāk vai lielākas, tās var realizēt tikai lēnām.

Summa 5. Piem. Jānis Liepa – 5

Dzīvē daudz piedzīvojumu un pārmaiņu. Visu laiku nemiers, kustība, neprognozējami notikumi. Grūti iegūt stabilitāti un mieru. Sajūta, ka nemitīgi esat notikumu virpulī un netiekat ārā. Pat ierastajām ikdienas gaitām nereti nevar paredzēt iznākumu. Jo cilvēks jutīsies brīvāks, jo laimīgāks būs. Ierobežojumi ir lielākie ienaidnieki. Apkārt nemitīgi ir daudz draugu un paziņu, tie nāk un iet.

Summa 6. Piem., Jānis Priede – 6

Daudzas lietas dzīvē atrisinās, ja tās ir skaidri saskatāmas un sajūtamas. Ļoti svarīgs ir ģimenes atbalsts un novērtējums. Cilvēks iemācās būt rūpīgs, spēj gādāt gan par sevi, gan citiem, uzklausīt citus un arī dot padomus. Pats mācās, lai varētu palīdzēt citiem. Liela nozīme ir ģimenei un dzīves praktiskajai pusei.

Summa 7. Piem., Jānis Asaris – 7

Nepārtraukta informācijas plūsma, analizēšana, apcerēšana un jaunā atklāšana. Vēlme būt patstāvīgam, veltīt laiku sev. Tas rada apstākļus, kad cilvēks vairāk laika grib pavadīt viens. Savā ziņā viņš ir vienpatis, kas izvēlas pilnīgi citas vērtības.

Summa 8. Piem., Jānis Briedis – 8

Cilvēkam ar šādu kombināciju dzīve ir notikumu pilna un dinamiska. Nedrīkst būt pavirši un neuzmanīgi. Mērķtiecīga rīcība tiks novērtēta. Tieši rūpīgi ejot uz savu mērķi, to pilnībā realizējot un izdarot visu līdz galam, var sasniegt vēlamo un pat vēl vairāk. Tieši tas palīdz attīstīties, veidot karjeru un sakārtot finanšu jautājumus.

Summa 3. Piem., Jānis Bērziņš – 9

Šāda vārda un uzvārda kombinācija dzīvē vairāk palīdz tad, ja cilvēks ir tendēts uz garīgām vai zinātniskām vērtībām. Neiztrūkstoša ir tieksme uz romantiku, ideālo un pilnību. Ikdienas sīkumi un nebūtiskas lietas atvirzās otrajā plānā. Ja dzīvo saskaņā ar savām izjūtām un dvēseli, var tikt augsti novērtēts.

Individuālās konsultācijas par vārdu un uzvārdu.
E-instrukcija/mācība par vārdu un uzvārdu.