Maiju kalendārs

UZ SĀKUMA LAPU

Čeku dedzināšanas laiki un kalendārs

Maiju kalendārs –unikāla saules sistēma.

Maiju kalendārs ir unikāla saules sistēma, kas veido dienas enerģijas saistībā ar sauli un cilvēku rīcību. Dienas sadalās 20 tonālos, ko veido 13 laika atslēgas, kopā iegūstot 260 dienu kalendāru. Zinot sev atbilstošo enerģiju, ikdienā vieglāk saprast dienā noteikto, tā nozīmi, izprast notikumu jēgu.

Avots (Imix)

Simbola nozīme:Maiju vārds«imix» tiek izmantots, lai apzīmētu Pasaules Koku, kurš simbolizē dzīvības rašanos un Dabas dzīvinošos spēkus. Actekiem šai pašai zīmei ir nosaukums – Krokodils.

Cilvēka raksturs:

Avota zīmē dzimuša cilvēka dzīvi nosaka spēcīgi un dziļi instinkti, bez kuriem mūsu dzīve nav iespējama. Viņam raksturīga harmoniska saikne ar dabas spēkiem, spēcīga intuīcija, dabiskums. Viņš ir patiess, egocentrisks, emocionāls, viņam piemīt liels radošais potenciāls. Var sevi parādīt radoša rakstura profesijās, kur nav vajadzīgs auksts aprēķins, bet gan intuīcija, sajūtu dziļums un dabiskums.

Vējš (Ik)

Simbola nozīme:Maiju«ik» burtiski nozīmē «vējš» un, kā daudzās senajās valodās, apzīmē arī tādus jēdzienus kā Gars, Dvēsele, Dzīve, Apziņa.

Cilvēka raksturs:

Vēja dienā dzimušam cilvēkam piemīt spēcīgs intelekts un intuīcija. Viņa domas līdzinās straujai kalnu upei, kas savā tecējumā nav apturama. Viņš brīvi mīl, neiekļaujas nekādos šablonos un rāmjos. Emocionāls, uzvedībā neprognozējams, pašpārliecināts, patiess un spilgts. Viņa enerģija un spēcīgā iztēle spēj saindēt apkārtējos un aizraut sev līdz.

Veļu māja (Akbal)

Simbola nozīme:Maiju vārds«akbal», vai «akabal» burtiski nozīmē «nakts», «tumsa».

Cilvēka raksturs:

Zīme Nakts ir viena no veiksmīgākajām karjeras veidošanai. Šajā dienā dzimis cilvēks ir ļoti strādīgs un darba spējīgs, viņam piemīt liels gribasspēks, prasme koncentrēties un liela stūrgalvība. Tai pašā laikā zīmes Nakts ietekmē cilvēks var kļūt melanholisks un viegli aizvainojams. Šīs zīmes cilvēks ir patmīlīgs un samērā noslēgts. Pacietīgi un koncentrēti virzās uz savu mērķi un parasti savu arī panāk.

Ķirzaka (Kan)

Simbola nozīme:Šīs zīmes nosacīts apzīmējums ir grauds; maijiem«kan» burtiski nozīmē «dzeltens», «ienācies», «zeltains». Actekiem šai zīmei ir cits nosaukums – Ķirzaka.

Cilvēka raksturs:

Grauda zīmē dzimis cilvēks izceļas ar sevišķu godkāri. Viņš vienmēr tiecas uz panākumiem, viņam spēcīgi attīstīts sāncensības un konkurences gars. Ļoti praktisks, vienmēr dod priekšroku konkrētumam. Nav vienaldzīgs pret dzīves labumiem un bagātību, taču nauda nav viņa pašmērķis. Piemīt darba spējas un enerģiskums, spēj dzīvē daudz sasniegt.

Čūska (Chichan)

Simbola nozīme:Maiju vārds«Chichan» ir daudznozīmīgs un tam vienlaicīgi ir vairākas nozīmes: «atklāta pazīme», kā arī «čūskas zīme» un «debesu zīme».

Cilvēka raksturs:

Čūskas dienā dzimuša cilvēka galvenās atšķirības ir apcerīgums, straujums, neprognozējamība. Viņam piemīt attīstīta intuīcija un stiprs iekšējais spēks. Bieži vien rīkojas spontāni, bet viņa jūtām piemīt kolosāls dziļums. Ārīgi šis cilvēks var izskatīties ļoti nosvērts un mierīgs, taču iespaids ir mānīgs: viņa dzīvē pilnīga miera periodi negaidīti mainās ar darba spēju uzliesmojumiem un vētrainu jūtu izpausmēm.

Nāve (Kimi)

Simbola nozīme:Maiju vārds«kimi» burtiski nozīmē «tas, kurš nomiris»; Galvaskauss ir viens no šis zīmes nosacītiem apzīmējumiem.

Cilvēka raksturs:

Nāve – izturības, piesardzības un mierīga iekšējā spēka zīme. Aiz cilvēka ārējā maiguma un piekāpības vienmēr slēpjas nelokāma stingrība un gribasspēks. Viņš lēni, pacietīgi un nelokāmi iet uz savu mērķi, izvairoties no asiem un neapdomīgiem soļiem. Sasteigtu lēmumu vietā labāk dod priekšroku veselīgam konservatīvismam, tādēļ reti kļūdās un gandrīz vienmēr gūst panākumus. Zem Galvaskausa zīmes bieži piedzimst ārkārtīgi veiksmīgi uzņēmēji un vienkārši veiksmīgi cilvēki.

Briedis (Manik)

Simbola nozīme:Maiju«manik» burtiski nozīmē «gara atrašana» vai arī «atrastais gars». Indiāņiem maija-kiče šīs zīme nes nosaukumu briedis, kura tēls ir kā medījuma simbols.

Cilvēka raksturs:

Briedis ir patstāvīgs, brīvdomīgs un zina savu cenu. Viņš ir ļoti emocionāls, enerģisks, ar attīstītu intuīciju. Veiksmīgs sava mērķa sasniegšanā – zina, ko grib un prot savu sasniegt. Darījumos vairāk balstās uz intuīciju nekā loģiku. Spējīgs aizraut apkārtējos ar savu iedarbināmo enerģiju.

Zvaigzne (Lamat)

Simbola nozīme:Maiju«lamat» burtiski nozīmē «blāzma», «uzlecoša zvaigzne». Vēl viena saknes «lam»nozīme ir «nobeigums, noslēgums». Actekiem šai zīmei ir cits nosaukums – Trusis.

Cilvēka raksturs:

Šī zīme atspoguļo mūsdienīga cilvēka raksturu ar visām labajām īpašībām un trūkumiem. Zvaigznes cilvēks ir ļoti darbīgs, enerģisks, straujš. Praktisks un konkrēts, nemīl sarežģīt situāciju. Brīvdomīgs un neatkarīgs, savas intereses izvirza priekšplānā. Darījumos prot savienot ātrumu, vienkāršību un efektivitāti. Viņa devīze: “Jo vienkāršāk, jo labāk!”. Spējīgs taisīt teicamu karjeru.

Debesu rasa (Muluk)

Simbola nozīme:Maiju«muluk» burtiski nozīmē «ūdens rezerve» vai vienkārši «rezerve». Šīs zīmes acteku analogs ir Aml, kas nozīmē Ūdens.

Cilvēka raksturs:

Ūdens zīmē dzimušajam piemīt lielas iekšējās rezerves, kuras gan «ieslēdzas» ne vienmēr, bet galvenokārt kritiskās situācijās. Ikdienas dzīvē Ūdens cilvēks bieži rada gausa, neizdarīga, neveikla cilvēka iespaidu, taču viss mainās, tiklīdz viņu kāds sāpīgi aizskar. Bieži vien viņam grūti padodas visparastākās lietas, tai skaitā monotons ikdienas darbs. Taču kritiskās situācijās viņam neviens nav līdzvērtīgs, bet stihisks nelaimes gadījumā viņš viens var aizstāt desmit. Par tādiem cilvēkiem parasti saka, ka lēni jūdz, bet ātri brauc.

Suns (Ok)

Simbola nozīme:Maiju vārds«ok» burtiski nozīmē «solis, ceļš, gājiens». Maijiem-kiče dotā zīme ir Ci, kas nozīmē Suns.

Cilvēka raksturs:

Suns vienmēr atšķiras ar savu emociju spilgtumu un spēku. Šajā zīmē dzimušam cilvēkam ir laba atmiņa, dzīvs, darbīgs prāts. Pelēkā ikdiena viņam uzdzen skumjas, un kā darbā, tā dzīvē viņam ir vajadzīgi jauninājumi un dažādība. Viņa emocionalitāte un daiļrunība spēj aizraut citus cilvēkus, bet sirsnība un dzīvesprieks piesaista daudz draugu. Šīs zīmes cilvēks vairāk uzticas savām nojautām nekā loģikai.

Rūķis (Chuwen)

Simbola nozīme:Maijiem-kiče un actekiem dotā zīme saucās Mērkaķis, taču maiju«chuwen» burtiski nozīmē «izveicīgs», «prasmīgs».

Cilvēka raksturs:

Meistara zīmē dzimušam no dabas dots liels talants un dažādas spējas. Cilvēks ir ļoti attapīgs un vērīgs. Viņam viegli padodas lietas, kuras citiem nākas apgūt ar lielu darbu. Taču diemžēl iekšējo stimulu trūkums traucē gūt panākumus. Viņš nav pārāk godkārīgs un neatrod par vajadzīgu kādam apliecināt savas spējas, jo pats lieliski tām zina cenu.

Zāle (Eb)

Simbola nozīme:Maiju vārds«eb» burtiski nozīmē «kāpnes». Maiji-kiče šo zīmi sauc Zobi, bet acteki – Zāles kušķītis. Indiāņiem visi šie tēli izsaka kārtības ieviešanas un vienotības idejas. Reizēm šo zīmi kļūdaini tulko kā Miglu (sasaucas ar maiju vārdu «ijeb» – «migla»).

Cilvēka raksturs:

Šajā zīmē dzimušais ir spēcīga personība, kas dod priekšroku kārtībai it visā, pie kā arī neķertos. Viņš skaidri domā, ir loģisks, nemīl steigu, pastāvīgs savos spriedumos un uzskatos. Turklāt viņam piemīt dziļas jūtas, ir līdzjūtīgs, prot simpatizēt. Viena no galvenajām rakstura iezīmēm – tieksme uz taisnīgumu. Šīs zīmes cilvēks vienmēr izvirza augstus mērķus, un viņam ir visas iespējas gūt lielus panākumus.

Niedre (Ben)

Simbola nozīme:Maiju vārds«ben» cēlies no saknes, kas apzīmē «iet», un tam ir tāda pat jēga, kā krievu vārdam «atvase» ar nozīmi «asns, dzinums». Maijiem-kiče un actekiem dotā zīme saucas Niedre.

Cilvēka raksturs:

Galvenais, kas atšķir šajā zīmē dzimušu cilvēku, ir pastāvīgums un nemitīga tiekšanās augt. Viņš ir ārkārtīgi neatlaidīgs, enerģisks, stiprs, prot koncentrēties, viņam piemīt caursišanas spējas. Savu mērķu sasniegšanā Niedre var būt ārkārtīgi elastīgs, taču, vienreiz savu mērķi izvēlējies, viņš uz to ies, neraugoties ne uz kādām grūtībām, līdz negūs panākumus.

Jaguārs (Ix)

Simbola nozīme:Maiju vārdsJaguārs – dotās zīmes tradicionālais apzīmējums maijiem – kiče. Acteki šai zīmei lieto nosaukumu Ocelom (Leopards).

Cilvēka raksturs:

Jaguārs – tā ir spēcīgas gribas un ne mazāk spēcīga intelekta zīme. Šajā zīmē dzimušais prot sasniegt savu. Viņš ir veiksmīgs, izlēmīgs, ar asu un skaidru prātu, konkrēts un praktisks. Viņa emocijas ir ārkārtīgi spēcīgas, bet viņš lieliski prot pār tām valdīt. Viņš ir zinātkārs, ar daudzpusīgām interesēm. Jaguārs – dzimis vadītājs un organizators, lai gan reizēm var būt arī pārāk ass un stingrs. Viņa asais prāts, enerģija un talants ļauj viņam gūt panākumus, bet pārliecība par sevi piesaista apkārtējos.

Ērglis (Men)

Simbola nozīme:Maiju«men» burtiski nozīmē «darījums», «nodarbe», kā arī «talants, spējas».

Cilvēka raksturs:

Ērgļa zīmes cilvēks – dzimis intelektuālis. Loģika viņam vienmēr dominē pār jūtām un emocijām. Viņš mīl mācīties, viņam piemīt augsts intelekts, diplomātiskums, lieliska atmiņa, paradums visu apdomāt un analizēt. Ērglis vispirms domā, pēc tam tikai dara, tādēļ reti kļūdās. Savu sasniegt viņam palīdz patmīlība un godkāre..

Pūce (Kib)

Simbola nozīme:Par grifu šo zīmi sauc maiji-kiče un acteki, jo maiju vārds«kib» burtiski nozīmē «vasks».

Cilvēka raksturs:

KIB piemīt ļoti dziļš jūtīgs intelekts: spēcīgā emocionalitāte netraucē viņam skaidri domāt. Šajā zīmē dzimušais var būt kā skolnieks ar kvēlu sirdi, tā dzejnieks ar skaidru galvu. KIB piemīt pārliecīgs akurātums, analītisks prāts, viņš ir taisnības un tīrības aizstāvis visās to izpausmēs. KIB reti kļūdās, jo lieliski prot analizēt, savā analīzē aizejot līdz pašai būtībai.

Māra (Kaban)

Simbola nozīme:Maiju«kaban» burtiski nozīmē «zemes dunoņa», «zemestrīce», izmanto arī vārdu spēli, jo maiju «kab» nozīmē ne tikai «zeme», bet arī «medus». Dotā zīme izsaka dziļu jūtu satraukuma ideju. Reizēm to sauc arī par Smaržvielām.

Cilvēka raksturs:

Zemestrīces KABAN zīmē dzimušais – dzimis fantazētājs un sapņotājs, kam piemīt ass prāts. Viņš mīl dzīves priekus, reizē ar to šis cilvēks spēj apmierināties ar saviem sapņiem un plāniem ne mazāk kā ar to realizāciju. Bieži vien šī sapņošana traucē savu plānu realizēšanu dzīvē. Viņš ir draudzīgs, prot priecāties par dzīvi un risināt sadzīves problēmas, tām vienkārši nepievēršot uzmanību un par tām nedomājot.

Spogulis (Etznab)

Simbola nozīme:Maiju«etznab» burtiski nozīmē «asi šķēpi», kā arī «asa šķemba». Tradicionāli šo zīmi sauc Krams.

Cilvēka raksturs:

Dzimušais ETZNAB zīmē ir izlēmīgs, patstāvīgs un neatkarīgs. Viņam piemīt stiprs raksturs, centība un saasināta taisnīguma izjūta. ETZNAB nemīl, ka izdara uz viņu spiedienu un vienmēr gatavs dot enerģisku prettriecienu. Uz savu mērķi virzās enerģiski, neraugoties uz grūtībām, prot pieņemt ātrus un precīzus lēmumus. Nenovirzīsies un neatkāpsies, līdz negūs panākumus.

Pērkons (Kawak)

Simbola nozīme:Maiju«kawak» burtiski lasās kā «apgāžas, apgriežas», tomēr tradicionāli doto zīmi interpretē kā Pērkonu. Tas saistīts gan ar pašas zīmes raksturu, gan ar vārdu spēli: «kawak» sasaucas ar maiju «к’а-wak’», kas nozīmē «stipra dārdoņa, krakšķēšana, pērkons».

Cilvēka raksturs:

Pērkons – jūtu pārpilna zīme. Šajā zīmē dzimušā cilvēka jūtas un emocijas ir dziļas un spēcīgas. Viņš asi reaģē uz visu notiekošo, viņa garastāvoklis ir ļoti mainīgs. Ekscentrisks, neatkarīgs un patvaļīgs, turklāt ar kolosālu gribasspēku. Pērkona zīmes cilvēks prot saviem darījumiem piešķirt iedvesmu un dzīvīgumu. Viņš ir ļoti godkārīgs un ar maksimālām izredzēm uz panākumiem. Viņš ar savu dziļo emocionalitāti un iekšējo spēku piesaista apkārtējo uzmanību.

Dieviņš (Ahaw)

Simbola nozīme:Maiju«ahaw» nozīmē «valdnieks» un burtiski tiek tulkots kā «tas, kurš iesāk», «tas, kurš sadala», kā arī «tas, kurš noliek ienaidnieku uz muguras». Actekiem dotajai zīmei ir nosaukums Dienas ziediņš, tas ir Saule. Reizēm var sastapt vēl vienu nosaukuma interpretāciju: Senči.

Cilvēka raksturs:

Valdnieka dienā dzimušajam piemīt apskaužama pārliecinātība par sevi, dzīvesprieks, sabiedriskums un aktivitāte. Viņš ir veiksmīgs un veikls, prot satikt ar cilvēkiem. Viņam piemīt ļoti spēcīgas emocijas, taču viņš ar tām lieliski tiek galā. Valdniekam piemīt ass prāts un vadītāja talanti. Viņš ir dzimis organizators, apkārtējie paši pie viņa tiecas, nokļūstot viņa valdzinājuma varā. Valdnieka vieglais raksturs ļoti labvēlīgi ietekmē kā dzīvi, tā karjeru.