Numeroloģijas kalkulators – Skaiti Pats

UZ SĀKUMA LAPU

Vārda un uzvārda aprēķināšanas lauks ir tas, kurā iespējams saskaitīt jebkurus burtus un ciparus, kā arī to kombinācijas. Var izvēlēties attiecīgas valodas pēc nepieciešamības. Parasti izmanto aprēķinot adreses, pilsētas, valstis, telefona numurus, mašīnu numurus, dažādus vārdus un datumus.
! Ievadītie dati nekur netiek uzkrāti vai saglabāti. Tos jūs redzat tikai paši tajā brīdī, kad tos ievadiet. Ja nu vienīgi, jūsu datorā nav uzlikta opcija, ka vienreiz rakstītos datus saglabā un uzrāda, rakstot otreiz. To redziet tikai Jūs un citi Jūsu datora letotāji.
Atsauksmes un ierosinājumus gaidīsim uz simboli@simboli.lv

Izvēlies alfabētu:

Ievadi vārdu/us ar visām garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, burtu/us, skaitli/ļus:

Skaitītāju izmanto, lai aprēķinātu cilvēka vārdus un uzvārdus. Kopsumma parāda saucamo Liktens skaitli, jeb skaitli, pēc kura redzams, kā cilvēkam veidojas dzīve, kā tas ietekmē vai neietekmē cilvēka dzimšanas datus. Atsevišķi cipars parāda tēmu, bet svarīgākais to kombinēt ar dzimšanas datiem.

Cilvēka Numeroloģijas portrets

Dzimšanas datu aprēķināšana:

Interesējošais gads:

Aprēķināt varam:
Dzīves ceļu – ievadam ailē pilnus dzimšanas datus, datums mēnesis un gads. Piem. ja cilvēks dzimis 13. jūlijā 1964. gadā, tad ailē rakstām: 13.07.1964 (punktus skaitītājs neņem vērā) p.s. Ievadot tikai ciparus, alfabēta izvēlei nav nozīmes!
Liktens skaitli – cilvēka pilnais vārds un uzvārds parāda viņa likteni un iespējas, kā arī to, kā var sasniegt savu Dzīves ceļu. Tas ir sava veida instruments un iespējas dzīvē. Aprēķināt varam ierakstot ailē pilnu vārdu un uzvārdu pēc valsts alfabēta (šeit ir pielāgots skaitītājs LV dzīvojošiem).
Saprāta skaitli – parāda cilvēka individuālās domāšanas īpatnības. To aprēķina, cilvēka vārda skaitļiem piesummējot dzimšanas datumu, skaitot kopā līdz vienam ciparam.
Uzņēmuma nosaukumus – kā citiem “katram cilvēkam ir savs dzīves ceļš un liktens, ko parāda viņa vārds un uzvārds, tā pat arī katram uzņēmuma ir savi dzimšanas dati un nosaukums, kas parāda kāds ir uzņēmuma liktenis. Izvēloties piemērotu nosaukumu, uzņēmuma vieglāk sevi realizēt”.
Apdzīvotas vietas – kā citiem “Burtus pārveidojot par cipariem, mēs varam saskaitīt arī apdzīvotas vietas. Tās parāda kā cilvēks jūtas un spēj realizēt sevi konkrētā vietā”.
Adreses – kā citiem “Atbilstoši cipariem rēķinot adresi redzam dažādas nianses, kas parādās cilvēkam dzīvojot konkrētā adresē”.
Apdzīvotas vietas – kā citiem “Burtus pārveidojot par cipariem, mēs varam saskaitīt arī apdzīvotas vietas. Tās parāda kā cilvēks jūtas un spēj realizēt sevi konkrētā vietā”.
Telefona numuri. – aprēķina ievadot telefona numura ciparus, bez valsts noteiktā koda. Skatās gan atsevišķi ciparus, kas dominē, gan tā kopsummu.