Numeroloģijas iespējas

UZ SĀKUMA LAPU

Numeroloģijas iespējas.

Numeroloģija – Dzimšanas dati.

Cilvēks piedzimst noteiktā datumā, kad arī rada informāciju visai dzīvei. Tas dod tādus kā resursus, kas veido mūsu stiprās un vājās puses, kā arī iespējas. Caur cipariem mēs nolasām informāciju, kas ir kā palīgs izzināšanai.

Dzimšanas datums parāda kā mūs vairāk redz citi, kas apkārt. Kādas sajūtas tajā raisās. To apskata dažādos rakursos. Gan kā datumu grupās, gan summētos, gan katru datuma skaitli.

Dzimšanas mēnesis sevī ietver informāciju par vērtībām uz vidi. Cik ļoti esam gatavi kam pielāgoties un kas ir svarīgs, lai ir mums apkārt.

Dzimšanas gads vairāk iezīmē paaudžu domāšanu un vērtības. Ne visi saprotas no pusvārda un ne visi dzīvo kā cimds ar roku.

Dzimšanas datu summa veido Dzīves ceļu, kas norāda to virzienu, kurš cilvēkam dzīvē ir būtisks un uz kuru pusi tam jāiet.

Numeroloģijas iespējas.

Numeroloģija – vārds un uzvārds.

Piedzimstot, papildus dzimšanas datiem, kas ir nemainīgs lielums, katrs cilvēks saņem vārdu un uzvārdu. Tas dzīves laikā var arī tikt mainīts. Pamatā tas parāda to, kādā vidē un iespējās cilvēks tiek virzīts. Pati par sevi šī kombinācija nav slikta vai laba, tādēļ to skatās kopā ar dzimšanas datiem, lai saprastu vai cilvēkam dzīvē viss izdosies, vai tieši pretēji, nāksies vairāk dzīvot ar dažādiem šķēršļiem un grūtībām sevi realizējot. Mainot vārdu vai uzvārdu, var mainīt likteni. Tas ir ļoti svarīgs faktors, tāpēc bērna vārda izvēlei ir ļoti liela nozīme.

Numeroloģijas iespējas.

Numeroloģija – vārda un uzvārda aprēķināšana un nozīme.

Vārds un uzvārds ir ļoti svarīgs cilvēka dzīvē. Tas parāda, kādas iespējas liktens ir sagatavojis un kādā veidā visu paredzēto var sasniegt. Tas ir kā instruments, ar kura palīdzību varam iet uz savu Dzīves ceļu.

Mainot vārdu vai uzvārdu, mēs mainām savu likteni. Numeroloģija ir tas instruments, ar kura palīdzību var noteikt, kāds vārds un uzvārds cilvēkam ir piemērotāks, lai varētu sevi sekmīgāk realizēt un attiecīgi daudz vairāk sasniegt. Cilvēkam piedzimstot, viņa vecāku izvēlētais vārds kopā ar uzvārdu veido kombināciju, pie kuras cilvēks pierod, jo nav jau ar ko salīdzināt, savukārt, ja sliktāku kombināciju iegūst, piemēram, laulību reģistrēšanas laikā, tad ātrāk vai vēlāk to sajūt. Tāpēc, mainot uzvārdu, ir svarīgi izvēlēties labvēlīgāko kombināciju.

Aprēķiniem izmanto savas valsts valodas alfabētu.

Atverot mājas lapas www.simboli.lv sadaļu Skaiti Pats un aprēķinam ievadām pilnu vārdu un uzvārdu. Kopsumma norāda Liktens skaitli.

Īsākais ieskats Liktens skaitļos. Katram savi plusi un savi mīnusi. To nosaka saistība ar dzimšanas datiem.

Šie ir tikai ieskats ciparos, kas ir vārdā un uzvārdā. Kopskatā ir jāapskata plašāk un saistībā ar dzišanas datiem. Nav labi vai slikti, var būt piemērots vai nepiemērots. Un tieši to e-konsultācijā mēs apskatām.

Numeroloģijas iespējas.

Numeroloģija – svarīgi ir tas, kas mums ir līdzās un ikdienā.

Ja cilvēkam dzīvē ir sakārtotas pamatvērtības (vārds un uzvārds atbilst dzimšanas datiem), tad ir nākamās svarīgākās lietas, ko apskatām, kas mūs skar. Viena no tām ir prognozes, ko aprēķinām no dzimšanas datiem. Tās parāda kāda tēma noteiktā gadā būs aktuālākā un darot to, kas ir paredzēts, ir daudz mazāk šķēršļu. Katram ir savi tuvākie cipari un ir arī tādi, ko vajag iepazīt, līdz ar to, ne visiem attiecīgās prognozes būs vienādas, pat ja ir vienas vibrācijas gadi un mēneši. Ir dažādu mērogu prognozes, kas veido lielākus un mazākus ciklus cilvēka dzīvē. Visas nav paredzētas ikdienai, tāpēc, pārbaudot to atbilstību dzīvē, liela vērība tiek pievērsta tieši individuālajiem gadiem un mēnešiem.

Vēl mūsu ikdienu ļoti ietekmē partnerība, kas liek mums būt tādiem kādi mēs esam. Bieži vien cilvēki līdzās parāda to, kā mainās mūsu vērtības. Ja saderības ir labas, atbalsts ir lielāks un sasniegumi augstāki. Nav nozīmes kas ir šī saderība, jo līdzcilvēki mums var katru brīdi būt citi. Redzot mijiedarbību un atbalstu mēs varam vai nu palīdzēt vai graut sevi.

Un protams, lielu nozīmi spēlē arī darbs un karjera. Tā var būt gan mūsu īstā vieta, gan vieta, kur apstrādājam savu laiku. Numeroloģija ir kā instruments, kas palīdz pieņemt atbilstošākos lēmumus, lai sekmīgi piepildītu savu dienu ar to, kas paredzēts un dod gandarījumu. Te nav nozīme tam vai esi darba ņēmējs vai darba devējs, tas ietekmēs tāpat.