Bērnu izzināšana

UZ SĀKUMA LAPU

Bērnu izzināšana pēc numeroloģijas

E-konsultācijas par bērnu izzināšanu pēc dzimšanas datiem.

Ikvienam piedzimstot noteiktā datumā, tas spilgti iezīmē noteiktas īpašības un dotumus uz visu mūžu. Tālāk paliek lielākais vecāku uzdevums – piešķirt piemērotu vārdu, lai kopā ar uzvārdu, tad dotu dzīvē vairāk viegluma, pozitīvisma un harmonijas.

Par bērniem ir divi piedāvājumi. Viens ir jaunajiem vecākiem, kas gaida bērniņu, lai palīdzētu pieņemt tik nozīmīgo lēmumu par vārdiņu. Un otrs, bērniem no dzimšanas brīža, kad iespējams izzināt, iepazīt un saprast, kur labāk virzīt. Visvairāk izmanto šo konsultāciju pirmsskolas un sākumskolas bērnu vecāki, vecvecāki un arī krustvecāki. Laba dāvana ik katram vecākam!

Bērna izzināšana ir viens no svarīgākajiem procesiem viņa attīstībā. Tas ietver bērna spēju izpētīt pasauli, iegūt jaunas zināšanas un attīstīt savas prasmes. Šī izzināšanas process ir dabiska un nepieciešama daļa no bērna attīstības ceļa. Vecākiem ir svarīgi atbalstīt šo izzināšanas procesu, veicinot bērna izpratni un interesi par apkārtējo vidi.

Bērnu vārdu izvēlē un atbilstība dzimšanas datiem pēc numeroloģijas.

Pirms mazulis ir piedzimis, ir iespējams aprēķināt bērna, piemērotāko vārdu, kopā ar uzvārdu. Tas ir ļoti būtiski, lai dzimšanas dati saņem atbalstu un cilvēkam augot ir veiksmīgākas iespējas, notikumi un liktenis kopumā. Tas ir, kā iedot pareizo instrumentu, lai pilnvērtīgāk var baudīt visu ko dzīvē dod.

Bērnu vārdu izvērtēšana un izzināšana saistībā ar dzimšanas datu dotajām iespējām.

Vecākiem ir svarīgi atzīt, ka katram bērnam ir savas unikālas vērtības, kas saistītas ar viņu dzimšanas datiem. Mēs nevaram projektēt savas cerības un sapņus uz bērnu, ignorējot viņa individuālās īpašības. Bērns nes savu dzimšanas matricu, kuras ietekme izpaužas arī viņa vārdā un uzvārdā. Tādēļ, lai nodrošinātu bērna veiksmīgu attīstību, ir svarīgi, lai vecāki būtu informēti par šiem faktoriem un pieņemtu lēmumus, kas atbilst bērna individuālajām iespējām.

Vecākiem ir jāizvērtē, kādi nodarbju piedāvājumi un aktivitātes vislabāk atbilst bērna interesēm un spējām. Mērķis ir veicināt bērna veiksmīgu izaugsmi un attīstību, ņemot vērā viņa dotības un talantus. Tas nozīmē, ka ir svarīgi piedāvāt piemērotus un rūpīgi izvērtētus nodarbju un mācību piedāvājumus, kas palīdzēs bērnam attīstīt viņa spējas un sasniegt savus mērķus.

Lai veidotu labvēlīgu vidi bērna izaugsmei, ir svarīgi, lai vecāki būtu atvērti un izprastu bērna vajadzības un potenciālu. Atbalstot un novērtējot bērna dabisko talantu un intereses, vecāki var veidot pamatu veiksmīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Piedāvājums!

E-konsultācija ir rakstisks materiāls, par bērniem, kas ļaus iegūt mieru un pārliecību, kad jau skolas un pirmsskolas vecumā mēs virzām savas atvases pareizajā virzienā! Tajā cenšos ielikt pēc iespējas vērtīgāku informāciju, kas lielākoties būtu noderīga visu mūžu.

E-pasta konsultācija, kurā tiek apskatīts:

  • par bērna dzīves ceļu
  • par vārda un uzvārda piemērotību un dotajām iespējām
  • dzimšanas datu raksturojumu no dažādiem vērtīgiem skatījumiem

Nepieciešamā informācija:

  • dzimšanas dati (datums mēnesis, gads), ja bērniņš vēl nav dzimis, tad plānotie
  • iespējamie vai esošie vārda varianti
  • iespējamie vai esošie uzvārda varianti

Dzimšanas dati – parāda, kādi cilvēkam iedoti resursi piedzimstot, kas ir viņa Dzīves ceļš un kādas ir raksturīgākās īpašības, spēcīgās puses, ko var dzīvē izmantot utt.

Vārds un uzvārds parāda, kādas cilvēkam ir iespējas sevi realizēt, kā ietekmējas esošā vide, izdodas vai neizdos sevi realizēt utt. Tas ir Liktenis, kas parāda, vai cilvēkam dzīvē ir viegli sevi realizēt vai nē. Mainot vārdu vai uzvārdu, mēs mainām likteni. Citreiz uz labāku, citreiz neitrāli, bet citreiz iegūstam ļoti grūtu. Numeroloģija ir tas instruments, ar kura palīdzību var pateikt, kāds vārds un uzvārds no esošajiem, vēlamajiem vai citiem ir cilvēkam piemērotāks, lai varētu sevi realizēt un sasniegt daudz vairāk.

Maksa: 30