Datums, mēnesis, gads

UZ SĀKUMA LAPU

Dzimšanas datumu iedalījums

Dzimšanas datumi summētajās grupās.

1, 10, 19 un 28 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Neatkarīgi cilvēki, kam gribētos visu vadīt, būt oriģinālam un drosmīgam. Ir spēcīga vēlme dzīvē kaut ko paveikt. Pārāk liela koncentrēšanās nevar būt uz sevi, lai neveicinātu vientulību. Raksturīgi ir vēlme, lai pārējie seko viņu idejām, neiejaucot savas, kā arī vēlams nelabojot tās. Jātiecas pēc tā, lai savu enerģiju vairāk tērēt citiem, ne sev.

Pozitīvās īpašības: Līderisms, mērķtiecība, aktivitāte. Ja izvirza mērķus, tad panāk rezultātus.

Negatīvās īpašības: Varaskāre, egoisms, pārāk liela aktivitāte un pārāk daudz uzņemas uz sevi.

2, 11, 20 un 29 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Emocionāli un jūtīgi cilvēki. Viņu attīstība nozīmē uzzināt un saprast gan šī jūtīguma vērtību, gan emocionāli izpaust to sadzīvē. Lielu nozīmi rada mēness ietekme ikdienā. Lieli palīgi starp līdzcilvēkiem. Var būt kā labs starpnieks un diplomāts. Liela spēja saturēt elementus kopā arī stresa situācijās. Galvenais, lai sakrīt viedoklis un ir kopējas vēlmes. Viņi ir ļoti rūpīgi, taču mīl arī, ja parūpējas par viņiem.

Pozitīvās īpašības: Jūtīgums, atsaucīgums, diplomātiskums, dziedināšanas iespējas.

Negatīvās īpašības: Aizdomīgums, otra viedokļa nepieņemšana, pārlieka emocionalitāte.

3, 12, 21 un 30 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Nemitīgā radošuma cilvēki, kas tiecas izpausties. Svarīga loma ir kristalizēt vērtības ceļā uz harmoniju. Kā apvienot domas, vārdus un darbus. Sajūtām jāpiešķir forma un tās skaidri jānoformulē. Dažreiz smalkais intelekts var mīties ar pārspīlējumu. Uzburt pasakas pilis un iedvest burvību ikvienam līdzcilvēkam. Cilvēki ar bagātīgu dabu un izpratnes spēju.

Pozitīvās īpašības: Radošums, intelekts, asprātīgums, prieka sajušana, optimisms

Negatīvās īpašības: Untumainība, vieglprātība, izvairīšanās no problēmu risināšanas.

4, 13, 22 un 31 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Liela nozīme ir darbam un darbībai, lai sev nozīmīgās lietas saturētu kopā. Augstu vērtē uzticamību. Var strādāt ilgi un neatlaidīgi lai īstenotu savu vīziju konkrētā formā vai struktūrā. Pat ja darbs prasa neatlaidību, var būt nelokāmi un neiziet uz kompromisu. Pretošanās pārmaiņām var novest pie ieslīgšanas rutīnā, no kuras tikt ārā vairs nav tik vienkārši.

Pozitīvās īpašības: Neatlaidīgums, praktiskums, uzticamība, lojalitāte.

Negatīvās īpašības: Pretošanās pārmaiņām, sīkumainība, slinkums un principi.

5, 14 un 23 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Cilvēkiem, kam tieksme uz dažāda veida un intensitātes piedzīvojumiem. Vēlme pēc pārmaiņām. Lielāka nozīme ir brīvībai un nepiespiestai videi, nekā rāmjiem. Klasiskais un stereotipiskais nebūs piemērots. Izcils domātājs, atjautīgs, interesants un vienmēr svarīgi atrasties kustībā. Lai noturētu šī cilvēka uzmanību jārīkojas ļoti veikli.

Pozitīvās īpašības: Zinātkāre, alkas pēc jauniem iespaidiem, pārmaiņām, piedzīvojumiem un riska, vieglums

Negatīvās īpašības: Nestabilitāte, uzskatu mainība, nepacietība, neattaisnots risks, tiekšanās pēc jauniem iespaidiem par jebkuru cenu, avantūrisms.

6, 15 un 24 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Lielu nozīmi spēlē ģimene un kopā būšana. Jo līdzsvarotāka situācija, jo cilvēks laimīgāks. Pārāk intensīva dzīves pieredze var novest pie raizēm un zemas pašapziņas. Jāmācās visu līdzsvarot. Bieži labumu dod profesija, kur var būt noderīgs, gan ko radot, gan palīdzot. Šie cilvēki ir uzticami un atbalstoši, kā arī ir svarīgi ievērot noteiktu standartus noteiktās tēmās. Jāmācās, lai varētu iet ne tikai plašumā, bet arī uz augšu. Svarīgs ir komforts.

Pozitīvās īpašības: Lojalitāte, empātija, piedzīvojumu mīlēšana, humāni, mākslinieciski, atbildīgi cilvēki

Negatīvās īpašības: Sevis noliegšana, pārlieka pieķeršanās, aizraušanās uz materiālām atkarībām

7, 16 un 25 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

7, 16 un 25 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums:

Liels trauslums mijas ar milzīgu virzības spēku meklējot dziļumu un jēgu. Tas aiziet nemitīgi cenšoties līdzsvarot divus, diez gan pretējus aspektus. Viens no tiem ir ļoti privāta iekšējā pasaule un otrs – nemitīga vēlme inovatīvi materializēt lietas. Periodiski uznākošo nepiemērotības izjūtu kompensē ar drudžainu aktivitāti. Lielu nozīmi dos garīgā pasaule, mistika un ezotērika, bet visu tik, lai tas ir arī zinātniski. Ja jūt vilšanos, tad kļūst par skeptiķiem jebkurā jomā.

Pozitīvās īpašības: Dabas mīlestība, intelekts, inovatora un izgudrotāja talants.

Negatīvās īpašības: Trauslums, iekšējais konflikts, emocionāls vēsums, pārmērības

8, 17 un 26 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Dažreiz kā neizdibināmie avoti, kas cenšas pretoties pārmaiņām, bet dažreiz, tieši pretēji, par visu cenu iet uz tām. Līdzsvars ir zelta vidusceļš. Tas ir spēcīgs skaitlis, kas var daudz celt un nest, celt un iznīcināt, iznīcināt un būvēt no jauna. Piemīt spēcīga vīzija un stipra griba. Spēja intuitīvi saprast citu cilvēku motivāciju. Pareizo informāciju ir jāmāk pareizi apstrādāt. Uzvaras sajūtai ir liela nozīme. Ja mērķis pārāk liels, tad labāk to sadalīt mazākos, lai sasnieguma sajūta ir biežāk. Atalgojums atnāk par padarīto, ne iesākto.

Pozitīvās īpašības: Līdera dotības, godprātība, konkrētība, atbildība

Negatīvās īpašības: Māka konfliktēt, uzbāzīgums nevietā, īgnums

9, 18 un 27 datumos dzimušu cilvēku īpašību kopīgais raksturojums

Šo datumu cilvēki iekļauj sevī gandrīz vai visu iepriekšējo īpašības. Izceļ spēcīgas emocijas un skaidru domāšanu. Tie ir iedvesmas bagāti un cenšas radīt dzīves gleznu uz liela audekla, nevis iespringt uz nenozīmīgiem ikdienas sīkumiem. Izjūt nemitīgu vajadzību pēc piepildījuma, kas mijas ar mirkļa tukšuma sajūtām. Pirms rīkoties, ir jāatkāpjas nedaudz atpakaļ, lai redzētu visu kopskatu. Skatās uz priekšu ar optimismu un dažreiz sapņainu ideālismu.

Pozitīvās īpašības: Spēcīgas emocijas, ideālisms, skaidrība, augstsirdība

Negatīvās īpašības: Tukšuma sajūta, cinisms, pretošanās citu viedoklim

Dzimšanas datumu iedalījums

Dzimšanas datumi tematiskajās grupās.

1.-9. datumos dzimušie. Apraksts drīzumā…

10.-19. datumos dzimušie. Apraksts drīzumā…

20.-29. datumos dzimušie. Apraksts drīzumā…

30.-31. datumos dzimušie. Apraksts drīzumā…

Dzimšanas datumu iedalījums

Cipari kā datums.

Dzimšanas dienas skaitlis satur informāciju par mūsu galvenajām personības īpašībām un psiholoģiskajām īpatnībām. Skaitļu izskaidrojums prognozē cilvēka vispārējās tieksmes, vājās, stiprās puses un pieķeršanos kaut kam savam. Cilvēkiem ar vienādu dzimšanas datumu piemīt dažas kopīgas īpašības un līdzīgas jūtu izpausmes dažādās dzīves situācijās.

Ja esat dzimis 1. datumā

Norāda uz vēlmi būt pirmajam, un tādam arī ir jābūt. Svarīga ir individualitāte, varenas idejas un prasme rīkoties. Labāk, ja ir kāds, kas dara, nevis jādara pašam. Ja iecere ir, to sasniegs. Cilvēka dziļākā apziņa atradīsies pastāvīgā kontaktā ar dzīvības avotu, kuru vienmēr var izmantot kā iedvesmu.

Ja esat dzimis 2. datumā

Diplomāts, kas meklē līdzsvaru un harmoniju. Līdzcilvēkos izceļas kā samierinātājs, spējīgs sajust citus un pielāgoties. Prasme apvienot cilvēkus, intuitīva cilvēku raksturu izpratne, miermīlība, emocionalitāte, tieksme uz mieru un harmoniju, kā arī māka atrast abpusēji pieņemamus risinājumus un sagatavot augsni draudzīgai un lietišķai saskaņai.

Ja esat dzimis 3. datumā

Spoži cilvēki, kas ir vieni no laimīgākajiem. Dots vieglums, entuziasms, ar kuru varat “saindēt” jebkuru, bezrūpība un pievilcība sabiedrībā, vieglums ceļā uz panākumiem, artistiskums un optimisms, spēja būt uzmanības centrā, iedvesmot uzvarai un varonībai. Bieži nosaka toni dažāda lieluma pasākumos. Savā ziņā kā pienākums ir atvieglot cilvēkiem dzīvi, iedvest optimismu, atnest prieku un jautrību.

Ja esat dzimis 4. datumā

Cilvēki augstu vērtē gan formu, gan kārtību. Misija – darbs, prakse, tiekšanās pēc kārtības un stabilitātes. Četrinieks dod ne tikai pietiekami sarežģītāku uzdevumu, bet arī darbošanās prieku. Jāiemācās būt elastīgākiem, vieglāk pieiet savstarpējām attiecībām un nezaudēt humora izjūtu. Spēkus vislabāk atgūsiet dabā. Laba prasme iziet no sarežģītākās situācijas ar savu darbu un attapību. Liela nozīme tradicionālās vērtībās un ģimenes mīlestībai.

Ja esat dzimis 5. datumā

Dzimuši, lai nodemonstrētu pasaulei, ka visas izmaiņas ir tikai uz labu, ka dzīve ir aizraujoša un pilna prieka. Piecnieks dod iniciatīvu visam, ko vēlēsieties, pēc principa – visu vai neko. Ja ir kaut kas interesants, tad otru pierunās un apvārdos ļoti ātri. Nevajadzētu būt piesaistītiem tikai vienai lietai, jo tas izsauc sajūtu, ka nokļuvuši lamatās, bet no otras puses, jāiemācās izvēlēties galveno, citādi tā arī lēkāsiet pa mūžīgajiem pārmaiņu viļņiem.

Ja esat dzimis 6. datumā

Cilvēks ir emocionāls un jūtīgs, ja mīl, tad dziļi un nopietni. Augsts radošais un mākslinieciskais talants. Ļoti mīl ģimeni un tās vērtības. Tas pats attiecas arī uz mājas vidi, ērtumu, komfortu un labu uzturu. Uzmanīgi un līdzjūtīgi pret svešām problēmām. Nepieciešama piederība kādai noteiktai cilvēku grupai un savas vietas apzināšanās sev līdzīgo vidū.

Ja esat dzimis 7. datumā

Šie cilvēki var izturēties pret citiem arī atturīgi un vēsi, bet īstenībā ir mīloši. Tā ir sava veida piesardzība, arī vēlēšanās izvairīties no konfliktiem. Var būt tieksme noslēgties sevī, kā arī būt skeptiskiem pret apkārtējiem. Vislabāk klāsies tad, ja tiks izmantota un attīstīta spēcīgā intuīcija. Dabisku vidi, samtainas domas un pareizo virzību.

Ja esat dzimis 8. datumā

Datums norāda uz spēcīgu raksturu, vērienīgu vērtību sistēmu, labu spriestspēju un ar spējām īstenot lielus plānus. Cilvēks ir godprātīgs, augstu vērtē, ja viņu ciena. Liela nozīme ir panākumiem, kas ir materiāli un taustāmi. Svarīga ir drošība, cilvēki uz kuriem var ne tikai paļauties, bet arī tos virzīt pēc sava prāta. Līdera prasmes, tikai joma jāatrod.

Ja esat dzimis 9. datumā

Impulsīvas dabas cilvēki, kas ir sapņotāji ar līdzjūtīgu sirdi un plašu domāšanu. Cilvēks ir ideālists, kas spēj iedvesmot arī citus. Harmoniski savienojas jūtīgums ar racionālismu. Piemīt dziļa intuīcija un plaša spektra domāšana. Liela nozīme ir, lai paši ir izglītoti un inteliģenti. Nevar atstāt novārtā intelektuālo pusi. Tiecas uz pilnību, cenšas, lai viņus dzīvē ieskautu tikai pats labākais.

Ja esat dzimis 10. datumā

Norāda, ka cilvēks vēlas būt godprātīgs, oriģināls, apņēmīgs un ar savu raksturu. Var teikt, ka atnācis šajā pasaulē, lai kļūtu absolūti neatkarīgi un pārdzīvotu kaut kādu garīgu atdzimšanu. Jums lielāka nozīme jāvelta garīgumam, nevis materiālajām vērtībām.

Ja esat dzimis 11. datumā

Cilvēks vairāk ir valdošā skaitļa pārstāvis. Spēja citus cilvēkus izprast ātrāk nekā viņi paši. Ja nepieciešams, var kļūt līderis un vest sev līdzi cilvēkus. Tomēr sirds dziļumos zina, ka komfortablāk ir būt nevis pirmajam, bet padomdevējam un slepenajam iedvesmotājam. Nevajag baidīties. Vienmēr vērts turēt rezervē noteiktu mērķi un trīs vēlēšanās. Uz mērķi var iet droši, jo pasaulē nav nekā tāda, kas spētu stāties ceļā šī skaitļa īpašniekam.

Ja esat dzimis 12. datumā

Sabiedrības dvēsele. Debesis iedevušas dzīves spēku pārpilnību. Vēlams enerģiju neiztērēt par niekiem vai paspurgt pa dzīvi kā vieglprātīgam sienāzim. Tad būs, ko atcerēties, taču laba noslēguma nebūs. Draudzīgi, aizrautīgi ar tieksmi nostiprināt savu individualitāti. Galvenais ir radošums, kas caur emocijām jāiedveš sabiedrībai.

Ja esat dzimis 13. datumā

Lielu tradīciju un ģimeņu mīļotāji. Radošais un organizatoriskais, kas mijas ar pašdisciplīnu rezultātā dod taustāmu ieguvumu. Vienmēr atcerieties, ka šis skaitlis ir karmisks. Cītīga darba un augstas disciplīnas kults. Kas dod artistiskas spējas, bet tās saistās ar labi attīstītu iztēli, loģiku un analīzi. Talanti ir dziļi apslēpti. Un karmiskais uzdevums – tos atrast un cilvēkiem uzdāvināt. Tam nolūkam bieži nāksies nodarboties nevis ar to, ko gribas, bet ar to, ko vajag.

Ja esat dzimis 14. datumā

No vienas puses jūs tiecaties uz azartu un risku, jūsu dvēsele uz piedzīvojumiem un vieglprātīgu laika pavadīšanu, bet no otras puses – atcerieties, ka iekšējā nepastāvība neļauj sasniegt mērķi. Jāatrod nodarbošanās, kurā iekšējais azarts izpaudīsies cītīgā darbā. Galvenais – neļauties pārāk vieglprātīgai dzīvei, citādi dažādie talanti izkūpēs kā dūmi gaisā. Jāpieliek pūles, lai iesākto novestu līdz galam.

Ja esat dzimis 15. datumā

Datums norāda, ka cilvēks ir atbildīgs, bet vienlaikus arī neatkarīgs. Spēja pielāgoties un būt līdzjūtīgam, dod iespēju ātrāk pielāgoties dažādām situācijām. Ģimenei ir liela loma, bet tajā ne vienmēr būs tikai harmoniskais aspekts. Savā ziņā, tā aizstāj to neatkarības tēmu, kas vienmēr būs svarīga. Kaut ko zaudējot, var kaut ko iegūt. Viss beigās var nodefinēties kā darījums.

Ja esat dzimis 16. datumā

Cilvēki, kam pēkšņi un neparedzami dzīves notikumi jau ir pierasta lieta. Tas var radīt arī trauksmes sajūtu. Jāmeklē risinājums tieši visā dabiskajā un dabā. Svarīga ir neatkarība, atrast laiku atpūtai, meditācijai un apcerei. Var būt pastiprināta interese arī par tehniskām, zinātniskām, matafiziskām un arī garīgām lietām. No perfekcionisma līdz vēlmei atšķirties un būt neparastam.

Ja esat dzimis 17. datumā

Cilvēki ar spējām biznesa pasaulē. Viņi bieži atrod oriģinālu pieeju, kā realizēt iedomāto. Ja ir mērķis, uz to var iet. Svarīgi, lai tas tiek definēts ne tikai galvā. Ir godprātīgi, bet dažreiz var būt arī egocentriski. Laba intuīcija, gudrs prāts un izcilas pašanalītiskas spējas. Daudz nevajag, tikai to, kas nepieciešams. Rezultāts ir tik, cik padarītais. Nav ieteicami tukši solījumi.

Ja esat dzimis 18. datumā

Neatkarību mīloši cilvēki, kam regulāri ir jāmācās sastrādāties ar citiem. Ļoti plašs redzesloks, radoša un bagāta iztēle. Ideālists, kas spēj sasniegt savu un iedvesmot citus. Izcilas spējas gūt panākumus, bet nevar aizmirst cilvēcīgo pusi. Patiesi skaistuma un ērtuma cienītāji. Piemīt liela sava cienīguma izjūta, un viņiem patīk, ja citi cilvēki tos augsti novērtē.

Ja esat dzimis 19. datumā

Šis skaitās karmiskā skaitļa pārstāvis, sapņotājs, kuram jāiemācās atdalīt sapņus no reālās dzīves. Jāiemācās palikt reāli mierīgiem un neatkarīgiem arī tad, ja jūsu ideāli sabrūk. Piemīt neapzināta spēja vadīt un izcils prāts. Nevajag iet vieglāko ceļu. Labam sākumam būs arī labas beigas.

Ja esat dzimis 20. datumā

Galvenais spēks ir prasmē pielāgoties, izprast notiekošo un būt taktiskam pret šo pasauli. Liela uzmanība un rūpība pret citiem. Laba intuīcija bieži noder sadzīviskās lietās. Cilvēki, kas vienmēr ir eleganti, artistiski, neuzbāzīgi, vārdu sakot, tie cilvēki, kurus dēvē par īstiem džentlmeņiem (lēdijām).

Ja esat dzimis 21. datumā

Cilvēks, kam daudz draugu, tikai jāizvairās no tiem, kas izmantos jūsu uzkrāto enerģiju. Ir dzīva iztēle, vēlme arī atdot savas idejas pa labi un pa kreisi. Ar vārdu palīdzību var pārliecināt jebkuru, tādēļ laba lieta – rakstniecība vai tiesvedība. Galvenais – jāiemācās visus savus talantus novirzīt uz konkrētu lietu. Vislabāk, ja radošums iedvesmo apkārtējos.

Ja esat dzimis 22. datumā

Datums norāda uz aicinājumu plānot, organizēt un vardīt grandiozus sabiedriskos un biznesa projektus. Tas viss rada lielas ambīcijas un var novest līdz iespējai arī dziļi vilties. Tomēr nav jābaidās – vienkārši vajag darbojieties. 22 numeroloģiski skaitās galvenais skaitlis, tāpēc arī datums šiem cilvēkiem dod labas zināšanas, spēcīgu intuīciju un prātu. Tas jāliek praktiski lietā un jādara tas, kas cilvēcei nāk par labu.

Ja esat dzimis 23. datumā

Cilvēki, kuriem visu vajag ātri: domāt, sajust. Enerģija un emocionalitāte laužas kā no fontāna, visu gribas pamēģināt, ar visiem iepazīties. Cilvēks, kā rotaļu vilciņš, kurš nekādi nespēj apstāties. Iemācīties paņemt pauzi, lai apdomātos. Apstājieties, padomājiet, izvēlieties galveno savā dzīvē.

Emocionāli radoši, jūtīgi un ar labu intuīciju. Nemiera gars, gan piezemēti, gan pa augšējiem plauktiem.

Ja esat dzimis 24. datumā

Pragmatisks cilvēks, kas pozicionējas ar īpašu strādīgumu un praktiskumu. Piemīt noteiktība, kas brīžiem var izpausties arī kā stūrgalvība. Cilvēks ar lielu sirsnību, kam svarīga gan radoša pieeja, gan skaita un praktiska mājvieta. Labāk dod priekšroku lietas turpināt un darīt, nekā domāt ko jaunu, lai uzsāktu. Ja citi svārstās, šie cilvēki nezaudēs atbildību.

Ja esat dzimis 25. datumā

Izveidot kaut ko unikālu, vai rast neparastu pieejas risinājumu – šis prāts tam ir kā radīts. Laba intuīcija, īpaši jūtīgs uz pašanalīzi, lietu sakarības meklējumiem. Izzināt un atrast unikālo pieeju. Ne vienmēr viss izdodas uz pirmo, bet tas viss ir jāpilnveido. Savu magnētismu radīs neierastās domas, pat ja pirmajā brīdī ne visi to var pieņemt, tas tomēr vilina un piesaista.

Ja esat dzimis 26. datumā

Datums pats par sevi jau norāda uz praktiskumu, atbildību un pamatīgu biznesa izpratni. Vai to realizēs, atkarīgs no spējas būt iniciatoram. Jāmācās būt par sava veida spēka avotu citiem, padomus dot tikai, kad prasa un neizdabāt uz visām līdzās esošo cilvēku kaprīzēm. Mājas uzraudzība var būt šo cilvēku pārziņā, vislabākais rezultāts no praktiskā un skaistā.

Ja esat dzimis 27. datumā

Datums norāda gan uz analītisko prātu, gan intuīciju. Dažreiz cilvēks var likties bezkaislīgs un noslēgts, bet tas vairāk tādēļ, jo ir dziļas jūtas, kas ne vienmēr visiem ir jāatklāj. Skaitlis satur ziedošanās elementus, tāpēc izteikta pasaules un visuma mīlestība var virzīt ne tikai darbos, bet arī labdarības jomā. Ļoti plašs interešu loks, tādēļ viņi var gūt panākumus jebkurā darbības sfērā – vai tas ir bizness, māksla vai sabiedriskā darbība.

Ja esat dzimis 28. datumā

Galvenās spējas rodas no īpaši skaidras domāšanas. Analītiķis un iniciators, taču jāzina, ka lielākus panākumus gūs nevis atsevišķi, bet komandā draudzīgos projektos. Nosliece uz neatkarību, cīņa ar sevi, ja nākas spēlēt pēc noteikumiem. Apņēmība neļaus palikt ilgi zaudētājos.

Ja esat dzimis 29. datumā

Sapņotājs ar labu intuīciju. Jāharmonizē sevī garastāvokļa maiņas, lai nav sajūtas – no viena grāvja uz otru. Vienmēr prātā būs kāds noderīgs padoms ne tikai sev, bet arī apkārtējiem. Tas var būt kā misija cilvēces labā, ko, iespējams, izpildīsiet pat nezinot. Jebkurā gadījumā pasaule ir atvērta un gatava piedāvāt visu – varat gūt panākumus jebkurā sfērā, ja tas ir no sirds.

Ja esat dzimis 30. datumā

Cilvēka loma ir iedvesmot citus. Harismātiskums, radošums un draudzīgums. Jūs spējat iekustināt apkārtējos uz visu. Tādēļ nav jābrīnās, ka dzīve sāks pasniegt laimi un bagātību uz šķīvīša ar zelta maliņu. Cilvēks pievelk dažāda veida līdzcilvēkus, ir māksla atšķirt, ko jāiedvesmo, ar ko jādalās un kam vienkārši vajag to ticamo vārdu, kas iedrošina.

Ja esat dzimis 31. datumā

Cilvēki ar stingru gribasspēku un izlēmību. Labi var izcelties ar oriģinālām un praktiskām idejām. Jāatrod savs konkrētais virziens, kurā darboties kā zivij ūdenī. Atcerieties: akurāti un mērķtiecīgi strādājot gūsiet panākumus daudzās lietās. Tikai ne visu uzreiz! Ikdienas lieta ir strādāt te un tagad. Atslēga uz panākumiem – izmantot visas iespējas, ko dod tagadne, nevis nākotne.

Autore: Dita Blūma – Balinska, Simbolu Akadēmija /// www.simboli.lv