Astroloģijas virzieni.

UZ SĀKUMA LAPU

astroloģija un tās virzieni

Astroloģija un tās dažādība. Virzieni un mācības.

Natālā astroloģija – pēta, analizē un nosaka visu, kas saistīts ar cilvēku un viņa likteni. Tā atklāj cilvēka raksturu, temperamentu, tikumus un atšķirīgās iezīmes, viņa intelektu, talantus un spējas, noslieces un intereses, profesionālo orientāciju, specialitāti pēc aicinājuma, augšupeju pa karjeras kāpnēm, profesijas vai specialitātes maiņu. Tā pasaka priekšā, kuri darījumi būs veiksmīgi, kuri ne, vai gaidāma dzīvesvietas maiņa, ceļojumi. Šis astroloģijas virziens pareģo arī precības, laulības dzīvi, bērnus. Natālajā astroloģijā ir uzkrātas zinības arī par cilvēka materiālo stāvokli, garīgās attīstības līmeni, viņa draugiem un paziņām, mīlestības dzīvi, dažādiem noslēpumiem. Šajā jomā arī ietilpst cilvēka veselība, iespējamās slimības, organisma vājās vietas utt. Natālais horoskops ir mūsu potenciāls. Tas katram cilvēkam ir unikāls.

Mundānā astroloģija – sākotnējais astroloģijas veids, ko izmantoja pasaules notikumu, politiķu un nāciju, bet ne indivīdu izpētē. Mundānā astroloģija aplūko un analizē kosmisko faktoru ietekmi uz tautām, nācijām, ciltīm, atsevišķām pilsētām, valstīm un kontinentiem. Ar mundānās astroloģijas palīdzību krietni vien iepriekš tika pareģota Lielā franču revolūcija un revolūcija Krievijā, finanšu bums ASV 1907. gadā, lielā ekonomiskā krīze 1933. gadā. Pirmā un Otrā pasaules kara rezultāts un daudzi citi lieli notikumi.

Finanšu un biznesa astroloģija – virziens, kas parāda vai persona ir spējīga darboties darījuma pasaulē un tieši kādā jomā. Horoskops var tikt sastādīts uzņēmumam, sabiedriskai organizācijai, biedrībai u.c., lai noskaidrotu ar ko nodarboties, sastādītu prognozes, tālāko sadarbību, situācijas pirms un pēc darījuma noslēgšanas.

Medicīnas astroloģija – mācība par planētu ietekmi uz cilvēka veselību. Jau pats nosaukums „medicīnas astroloģija” izsaka savu būtību: tā lietojama gan diagnostikā, gan ārstēšanā, gan nosakot operāciju un profilaktiskus pasākumus, gan somatiskām, gan psihiskām slimībām. Savulaik medicīnas tēvs Hipokrats teicis: „Neviens ārsts nevar veiksmīgi lietot medicīnas zinības, ja viņš neko nezina par astroloģiju”.

Elektīvā astroloģija – tā ir māksla izvēlēties konkrētu laiku nepieciešamajai darbībai (uzņēmuma dibināšana, laulības, darba uzsākšana u.c.).

Horārā astroloģija – māksla saņemt konkrētas atbildes uz konkrētiem jautājumiem no astroloģiskā kartes, kas tiek izveidota uz jautājuma uzdošanas brīdi. Tā ir ātra, efektīva metode, kas dod tiešus uz pārbaudāmas atbildes uz jautājumiem”. Parasti atbilde nesatur sevī vairāk kā dažus teikumus. Tā prognozē un metagnozē kāda notikuma iznākumu vai norises laiku, īpaši, ja tam jānotiek saskaņā ar dzimšanas horoskopa karti, izmantojot dažādas astroprognozes metodes.

Psiholoģiskā astroloģija – termins „astropsiholoģija” ir trīs grieķu vārdu sintēze: „zvaigznes” + „dvēsele”+ „zināšanas” – zināšanas par kosmisko procesu ietekmi uz cilvēka pašsajūtu un garastāvokli, no kuriem būtiski atkarīgi arī ikdienas darbi, un cilvēka dzīves ceļš. Izprast sevi tas noteikti būs katra cilvēka uzdevumus, jo tikai tā mēs sapratīsim ko, kam, kāpēc un kur mums kas ir jādara. Izprotot sevi arī vieglāk varam izprast un saprast citus.

Agrārā (lauksaimniecības) astroloģija – viens no senākiem astroloģijas zinātnes atzariem. Iesaka kad un ko sēt vai stādīt. Fermeri un dārzkopji līdz šodienai izmanto mēness fāzes. Viņiem pat galvā neienāk, ka tas pieder pie astroloģijas, tas arī ir viens no pamatprincipiem, kas tiek izmantots.

Meteoroloģiskā astroloģija – pēta sakarības starp dažādiem kosmiskiem faktoriem un klimata veidošanu uz Zemes, laika apstākļiem dažādās vietās un iespējamās dabas kataklizmas. Meteoroloģiskā astroloģija (viena no Mundānās astroloģijas sadaļām) – „kādreiz laika prognozes bija populārākā mundānās astroloģijas sadaļa, savukārt šodienas astrologi ar šo astroloģijas veidu gandrīz nenodarbojas.” Atslēga, lai prognozētu laika apstākļus ir sekojoša – fundamentāls zīmju sadalījums dažādās kombinācijās – karstas un aukstas, mitras un sausas. Laika apstākļiem tas ir ļoti svarīgi.

Hronobioloģiskā astroloģija – pēta bioritmus, kas darbojas dabā – dzīvajā matērijā, arī cilvēku šūnu bioloģiskajā līmenī. „Hronobiologs” – mediķis, kas pēta bioritmus, kas piemīt dzīvajai matērijai – arī cilvēkam, gan organisma un orgānu, gan šūnu bioloģiskajā līmenī. Palīdzēdams slimniekam izvēlēties atbilstīgus ārstniecības līdzekļus, ieteic, kad tos vislabāk lietot, brīdina, par iespējamas slimības atkārtošanos (progresēšanu).

Astroloģijas virzienu materiāls sagatavots izmantojos šādus avotus:

  • Zeltkalne B. Mazā enciklopēdija. Astroloģija, Alvīne un Alberts, 240.lpp.
  • Māršals P. Pasaules astroloģijas vēsture. SIA Dienas grāmata, 2011. – 512.lpp.
  • Фроули Д. Учебник хорарной астрологии. Москва: Мир Урании, 2010,- 471.стр.
  • Фроули Д. Подлинная астрология. Москва: Мир Урании, 2010,- 346.стр.