Astroloģija – ieskats par planētām.

UZ SĀKUMA LAPU

Astroloģija. Zodiaki un planētas

Ieskats par planētām.

Visumā ir daudz planētas un dažas no tām ietekmē arī mūsu ikdienu. Astroloģija ir tā zinātne, kas pēta un skaidro to saikni ar cilvēkiem un to dzimšanas datiem. Jo planēta ir tuvāk, jo tā ir personīgāka un vairāk jūtama.

Tuvākie ir spīdekļi, jeb SAULE un MĒNESS

Tad tuvās planētas, jeb MERKURS, VENĒRA un MARSS

Tad tālākas, jeb saucamās sociālās planētas, kas ir JUPITERS un SATURNS

Un beigās ļoti tālās, kas ir lēnas, bet tomēr astroloģijā to ietekme tiek apskatīta, un tās ir NEPTŪNS, URĀNS un PLUTONS.

SAULE /// simboliski kā cipars 1

Saule ir sistēmas centrs un raksturo cilvēka kodolu. Tā raksturo patieso “es”, kas saistās ar cilvēka personību, vitalitāti un aktivitāti. Galvenā zīme, kuru kā pirmo raksturo astroloģijā, ikdienā bieži asociējas ar horoskopa zīmi.

MĒNESS /// simboliski kā cipars 2

Mēness ir spīdeklis, kas ietekmē cilvēka emocionālo pusi, emocionālās vajadzības, sniedz informāciju par cilvēka spējām adaptēties . Tieši mēness, tā fāzes, dienas un atrašanās noteiktā zīmē, parāda dienas galvenās iezīmes, ko sajūt cilvēki. Vērot sevi un vērot dabu. Viss saskaņā.

Atslēgas vārdi: emocionālas reakcijas, jūtas, instinkti, svārstības, uztveres spēja, pārdomas, ieradumi, bērnība, atbildes reakcija, cikli, māte, mātes instinkti, pagātne, senču mantojums, zemapziņa, garastāvoklis.

MERKURS /// simboliski kā cipars 5

Tas ir komunikācijas princips. Ja Merkurs jūtas labi, tad domas un sarunas rosīsies. Tas atbild arī par informāciju, cilvēka domāšanas un komunikācijas veidu, tehnikām, kā arī dažādu veidu dokumentiem. Cilvēki ļoti to izjūt tieši retrogrādā laikā.

Atslēgas vārdi: komunikācija, ceļojumi, mācīšanās, zināšanas, prāts, domas, pamatojums, loģika, daiļrunība, uztvere, viltība, koordinācija, intelekts, rakstīšana, runāšana, tenkas, ass prāts, apķērība, krāpšana, atjautība, izteiksmība, atmiņa.

VENĒRA /// simboliski kā cipars 6

Mīlas dieviete un baudas karaliene. Tā ir planēta, kas ļauj mums just, vēlēties un iegūt, norāda, kas mums patīk. Skar gan baudu, gan naudu, gan gaumi. Viss atkarīgs no zīmes, intensitātes un saiknes ar citām planētām.

Atslēgas vārdi: radniecība, mīlestība, iekāre, sabiedriskums, estētiskums, pievilcība, erotika, sievišķā seksualitāte, harmonija, šarms, iedomība, intimitāte, sāncensība, skaistums, nenovīdība, pateicība, jutekliskums, baudkāre.

MARSS /// simboliski kā cipars 9

Kareivīgākā un vīrišķīgākā planēta, kas simbolizē rīcību un drosmi. Tā ir atbildīga par transportiem un lielajām tehnikām. Visvairāk jūtams notikumos, kas saistās ar vīrišķo dabu.

Atslēgas vārdi: griba, rīcība, apliecināšana, agresija, vīrišķība, pašsaglabāšanās, iekāre, kaislība, vīrišķā seksualitāte, enerģija, karstums, dusmas, nemiers, niknums, mačisms, sparīgums, nepacietība, dedzīgums.

JUPITERS /// simboliski kā cipars 3

Lielais labvēlis, kas ceļ mūsu vīzijas un sapņus. Planēta, kas palīdz izaugsmei, attīstībai, pilnveidei, pasaules apceļošanai un izzināšanai. Attaisnosies ikdienas labvēlīgās attiecības, dod mums labvēlīgas iespējas.

Atslēgas vārdi: paplašināšanās, optimisms, veiksme, ticība, filosofija, rituāls, cerība, zināšanas, pārmērība, pārpilnība, ceļošana, inflācija, radoša vizualizēšana, dāsnums, zudumi, bagātība, devīgums, sirdsapziņa.

SATURNS /// simboliski kā cipars 8

Astroloģijā Saturns ir pazīstams kā karmisko uzdevuma vadītājs, tā ir ierobežojumu, atbildības, struktūras, pacietības, brieduma un sasniegumu planēta. Ja virzās pacietīgi, bez steigas un pēc noteikumiem, viss ir iespējams.

Atslēgas vārdi: ierobežojumi, kontrole, konsolidācija, struktūra, robežas, taupība, saglabāšana, spēks, disciplīna, virziens, gudrība, izturība, karma, ēna, sevis nosodīšana, laiks, bailes, noliegums, gudrība, atbilstība, mentors.

Simboliski 4 un 7 nav piedēvēti kādām no minētajām planētām, bet gan debesu punktiem, kas ir ziemeļu mezgls un dienvidu mezgls. Praktiskais un dvēseliskais.

URĀNS

Brīvību visiem un visur. Planēta, kas grib atbrīvoties no visiem ierobežojumiem. Radīt savu sistēmu. Te viss ir neprognozējams un vēl pastiprinātā līmenī. Radīt jaunas novitātes un attīstīt līdz nepazīšanai. Merkura augstākā oktāva.

Atslēgas vārdi: haoss, pārmaiņas, vibrācija, oriģinalitāte, neparedzamība, nepakļaušanās, novirze no normas, revolūcija, sacelšanās, augstākais saprāts, intuīcija, pārvaldības, atbrīvošana, pētniecība, sabrukums, ģēnijs, izgudrojums, tehnoloģija.

NEPTŪNS

Sapņi, ilūzijas, radošums un aizmirstība. Plūst bezrūpīgi pa straumi. Planētas ietekmē paaugstinās jūtīgums un saasinās uztveres spējas, aizvedot mūs uz sapņu pasauli un vilinot uz neierobežotajām iespējām. Venēras augstākā oktāva.

Atslēgas vārdi: neierobežotība, likvidēšana, iedvesma, ilūzija, ekstāze, romantiska mīlestība, bēgšana no īstenības, apgaismība, atkarība, nenoteiktība, šarms, maldināšana, misticisms, sairšana, ietekmējamība, neskaidrība, vaina, neatvairāmais, upurēšana, greznība.

PLUTONS

Transformēšanās, evolūcija un melno domu iznešana uz āru. Planētas uzdevums ir kaut ko atņemt un celt augšā pilnīgi citā gaismā – neatrisinātās dusmas, greizsirdību, skaudību un citus mošķus. Labi, ka planēta ir tālu un ikdienā reti jūtama. Marsa augstākā oktāva.

Atslēgas vārdi: vara, varmācība, piedzimšana-nāve-atdzimšana, iznīcināšana, tabu, piesārņojums, pārmaiņas, gāšana, apsēstība, piespiešana, zemapziņa, bojāeja, diktators, orgasms, reliģiska satura sarunas, psihoanalīze.

Astroloģija ir milzīga zinātne, kas var papildināt arī numeroloģiju. Tās pamati var noderēt gan ikdienā, gan plānošanā, gan daudz un dažādu lietu padziļinātākai izzināšanai.